Старци

Четирима старци играят голф.
Първият:Е-ехх .Тези хълмове от година на година стават все по-стръмни
Вторият:О-ох.Все едно всяка година разстоянието между дупките се увеличава продължава …