Допустимо е един умен човек да се съмнява…

Допустимо е един умен човек да се съмнява във верността на любовниците си, но да се съмнява в верността на жена си може само глупак.

Никола Себастиан Шамфор