Прибрал се една вечер един мъж много къркан, паднал в леглото до жена си и заспал

Прибрал се една вечер един мъж много къркан, паднал в леглото до жена си и заспал. Не щеш ли събужда се пред райските порти и там го чака Свети Петър. -Ама аз мъртъв ли съм. Не може да бъде, трябва да живея още продължава …

На едни мъже им се допило, но нямали пари…

На едни мъже им се допило, но нямали пари. Единият казва:
– Що не поискаш от жена си?
– Няма да даде нищо.
– Абе, излъжи нещо!
– Добре, ще опитам. продължава …