Време за мечти…

Човек се ражда и има само мечтите си. После, докато расте, под влиянието на родителите си, училището и средата, изгражда ценностната си система и се оформя като личност.  продължава …

Притча за простотата

        Аз мислех, че съм я вече постигнал, защото светът ми изглеждаше сега хубав, слънцето ме привличаше, както и хората, които вървяха около мене; аз се радвах като дете. продължава …

Всичко ли което съществува е създадено от Бога?

Университетски професор задал следния въпрос на своите студенти:

-Всичко ли което съществува е създадено от Бога?

Един студент се изправил и смело отвърнал:

продължава …

Хората, които оставят следа в живота ни…

Известен лектор започнал семинара си в зала с 200 души и 100-доларова банкнота в ръка. – Кой иска тази банкнота? Всички вдигнали ръце. – Ще я дам на един от вас тази вечер, но преди това … Скъсал банкнотата на две. продължава …