Притча за приятелството…

Арабска легенда разказва за двама приятели, които вървели през пустинята.
По някое време избухнал спор и единия приятел зашлевил шамар на другия приятел. продължава …

За всяка любов има сърце…

„За всяка красота някъде се намират очи,
които да я видят.
За всяка истина някъде се намират уши,
които да я чуят.
За всяка любов има сърце,
което да я получи!“-

Иван Панин