Спасение

Може би някъде нещо е написано, нещо което наричаме Съдба, но има и избор. Всеки го използва както може и когато пожелае, докато се научи. Докато се научи да спре да търпи или да очаква промяна у другия и… накрая си тръгне. Отказах се да променям хората около себе си, но категорично отказвам и да се променям заради тях. Затова е време да си тръгна и да се спася…

Семето

Семето не може да знае какво ще се случи, семето не познава цветето. То не може дори да повярва, че има потенциала да се превърне в прекрасно цвете. Пътят е дълъг и винаги е по-безопасно да не го предприемаш, продължава …