За всяка любов има сърце…

„За всяка красота някъде се намират очи,
които да я видят.
За всяка истина някъде се намират уши,
които да я чуят.
За всяка любов има сърце,
което да я получи!“-

Иван Панин