Можеш да избягаш от една любов…

Можеш да избягаш от една любов, можеш да излъжеш приятел, можеш да не вдигнеш слушалката, когато телефонът настойчиво те вика. Можеш да направиш сто хиляди позволени и непозволени неща – едно не можеш: Да измамиш себе си!

„Никотиана“ е само куп злато…

„Никотиана“ е само куп злато.
А златото няма никакъв смисъл,
ако не се превърне в човешко щастие.“-
„Тютюн“, Димитър Димов

Човек има три начина, за да постъпи разумно…

Човек има три начина, за да постъпи разумно:
най-благородният – размишлението,
най-лекият – поражението
и най-горчивият – опитът

Конфуций

Ако някой прави нещо глупаво…

Ако някой прави нещо глупаво, значи в момента просто не му хрумва нищо по-добро. Не се занимавай с неуспехите на другите, а по-добре се погрижи за своите собствени умения.

 Бербел Моp