Този, когото обичаш…

Ако не плачеш заедно с този, когото обичаш, ако бягаш и се криеш от него, то е от безизходица. Разбрах го, когато плаках с глас за теб по цели нощи сама в стаята си…