Абсолютна свобода не съществува…

Абсолютна свобода не съществува: съществува само свободата да изберем нещо и от този миг насетне да се чувстваме обвързани от собственото си решение.

Паулу Коелю – Захир

Да обичаш означава да оставиш онези, които обичаш, да бъдат изцяло себе си.

Да обичаш означава да оставиш онези, които обичаш,  да бъдат изцяло себе си,  а не да ги моделираш по свой образ и подобие. В противен случай обичта ни е насочена единствено към отражението продължава …

Човечността се определя не по това

Човечността се определя не по това, как се държим с хората.
Човечността се определя по това, как се отнасяме към животните.

Чък Паланюк

Мерило за невежеството

Мерило за невежеството ти е степента,
в която вярваш в неправдата и трагедията.
Онова, което за гъсеницата е краят на света,
за Учителя е пеперуда. продължава …