Не можем да решим проблемите…

Не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали.

Алберт Айнщайн

Ако не можете да обясните нещо на едно дете на 6 години…

Ако не можете да обясните нещо на едно дете на 6 години, то това значи, че вие въобще нямате понятие какво означава това нещо.

Алберт Айнщайн

Аз виждам образа

Аз виждам образа, но моето въображение не може да ми нарисува художника на този образ. Виждам часовника, но не мога да си представя часовникаря. Човешкият ум не е в състояние да си представи четирите измерения. Как може тогава да си представи продължава …

Особено изглежда нашето положение на тази земя.

Особено изглежда нашето положение на тази земя. Всеки от нас се появява тук не по собствено желание и без да е молил за кратък престой, без да знае защо и за какво,във всекидневния живот ние само чувстваме, че човек е тук заради другите, продължава …

Има два начина да изживееш живота си…

Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо.

Алберт Айнщайн

Всичко ли което съществува е създадено от Бога?

Университетски професор задал следния въпрос на своите студенти:

-Всичко ли което съществува е създадено от Бога?

Един студент се изправил и смело отвърнал:

продължава …