Времето минава бавно, когато го следиш…

Времето минава бавно, когато го следиш — усеща наблюдението.  Но то се ползва от нашата разсеяност.  Дори е възможно да има две времена: това, което следим и това, което ни променя.

Албер Камю