Ако някой прави нещо глупаво…

Ако някой прави нещо глупаво, значи в момента просто не му хрумва нищо по-добро. Не се занимавай с неуспехите на другите, а по-добре се погрижи за своите собствени умения.

 Бербел Моp