Огън в душата

Човек може да носи голям огън в душата си
и никой да не идва да се сгрее на него.
Минаващите не виждат нищо освен малко дим,
който излиза горе от комина продължава …