Има неща, които не могат да бъдат избегнати

Има неща, които не могат да бъдат избегнати, Корсо.
Някой замъци трябва да изгорят,
някой хора трябва да бъдат обесени.
Има кучета, чиято съдба е да се разкъсат взаимно; продължава …