Джек Керуак – По пътя

За мен единствените хора това са лудите…
лудите в живота, в разговора по пътя си към спасението.
Тези, които никога не се прозяват и не говорят банални неща, продължава …