Животът – странна вещ.

Животът – странна вещ. Много съм говорил, дълго съм размишлявал върху него, но с всеки изминал ден ми е все по-непонятен. Защо в нас има такава жажда за живот? Истинският живот – това е игра от която човек никога не излиза победител. продължава …