Хората минават през живота като сомнамбули

– Знаеш ли, хората минават през живота като сомнамбули,
притесняват се за незначителни неща,
искат да имат пари и слава, завиждат на другите и се тревожат за неща,
за които не си струва да се тревожат. продължава …