Човек има три начина, за да постъпи разумно…

Човек има три начина, за да постъпи разумно:
най-благородният – размишлението,
най-лекият – поражението
и най-горчивият – опитът

Конфуций

В държавата, където има ред…

В държавата, където има ред, бъди смел в действията си и в думите си. В държавата, където няма ред, бъди смел в действията си и предпазлив в думите си.

Конфуций (551 пр.н.е – 479 пр.н.е.)