Когато не откриваш ясна причина…

Кюршат Башар…Когато не откриваш ясна причина за любовта си към някого, означава, че наистина го обичаш…Често пъти обичаш хора, които изпълняват капризите ти, които са като теб. Чувстваш се сигурен с тях.Да обичаш хората, които са като теб, всъщност е лесно. продължава …