Голяма част от нещастията в живота…

Голяма част от нещастията в живота се дължат на факта, че слушаме себе си, вместо да говорим на себе си
Мартин Лойд-Джоунс