Не съм дошъл на този свят, за да бъда побеждаван.

Не съм дошъл на този свят, за да бъда побеждаван.
Загубата не ми е присъща.
Не съм овца, която чака да бъде побутвана от овчаря. продължава …