‎Ако изпитвате истинско чувство…

Ако изпитвате истинско чувство, крийте го –
иначе сте изгубен:  няма да бъдете палач, а жертва.
Балзак – Дядо Горио