Има един добър принцип, по който са създадени редът

Има един добър принцип, по който са създадени редът, светлината и мъжът. И лош принцип, по който са създадени хаосът, мракът и жената.

Питагор