Всеки човек си има своя пътека

Пътеките те водят, накъдето им скимне.
Всеки човек си има своя. Коя е твоята пътека? Още я търсиш.
Всички пътеки те викат, всички те мамят нанякъде,
всички ти обещават нещо. продължава …