ЖАЛУЗИ – Радой Ралин

		 През първобитно време,
		 в диво, безкласово племе,
		 някакъв зъл канибал
		 свойта съпруга изял.
		   Той наказал я защото
		   друг погледнал й окото.

продължава …

БЕЗГЛАГОЛНО СТИХОТВОРЕНИЕ – Радой Ралин

		 Градина, пролет, май, цветя,
		 скамейка, шепот сладък.
		 И сред цветята Той и Тя,
		 любов и тъй нататък.

продължава …