Нищо не гарантира края на една история

…в предположението,
че знаеш как ще приключат нещата,
преди още да са започнали.
Ние, хората, сме такива,
че когато сгрешим в предвижданията си, продължава …