Никой не може да каже какво точно те превръща в друг човек…

Никой не може да каже какво точно те превръща в друг човек.
Никой не може с думи да опише онзи
тъжен и самотен период от живота ти, прекаран в ада. продължава …