Какво можеш да направиш с това, което имаш под ръка

Много работи трябваше да вземеш със себе си, старче, но нищо не взе.
Сега не му е времето да мислиш за нещата, които ти липсват. продължава …