Бъди верен, бъди храбър, бори се !

Подкарвай колата и се старай да запазиш усмивката си. Пусни по радиото рокендрол и карай напред към всичкия живот на света с всичката храброст и всичката вяра, която откриваш в сърцето си. продължава …

Времето отмива всичко, независимо дали го искаш или не

Времето отмива всичко, независимо дали го искаш или не. Времето отмива всичко, времето отнема всичко и накрая има само мрак. Понякога намираме другите в този мрак, продължава …

Най-важните неща се изричат винаги най-трудно

Най-важните неща се изричат винаги най-трудно. Това са нещата, от които се срамуваш, понеже думите ги смаляват, те свиват нещата, изглеждали безгранични, докато са били в главата ти, до съвсем тривиални размери, когато се изрекат. продължава …

Никой не може да каже какво точно те превръща в друг човек…

Никой не може да каже какво точно те превръща в друг човек.
Никой не може с думи да опише онзи
тъжен и самотен период от живота ти, прекаран в ада. продължава …