Всичко в живота са спомени…

Всичко в живота са спомени, с изключение на един настоящ момент, който преминава покрай нас толкова бързо, че едва го улавяме.

Тенеси Уилямс