Дамян Дамянов – Ти и Аз – Ръка за прошка

Ти и Аз – Ръка за прошка

Подавам ти я. Ето на – прости!
Протягам ти я за да се покая
за нещо, за което знаеш ти, продължава …