От звездата до червея,целия живот е движение

От звездата до червея,целия живот е движение,
което отвежда единствено до покоя на смъртта.
Кометата се носи, руши всичко по пътя си и изчезва. продължава …