Ако наистина не искаш да живееш

Ако наистина не искаш да живееш в свят,
изпълнен с очаквания, недей непрекъснато да се сравняваш с другите.
Не оценявай това, което имаш, съпоставяйки го с онова, продължава …