Прекалената ученост угнетява ума

Прекалената ученост угнетява ума и унищожава естествената светлина, което е причина за толкова многото безполезни учени на този свят.

Уилям Пен