Любовта, която трае три години…

Фредерик Бегбеде Любовта, която трае три години, е любов, която не е изкачвала планини и не е потъвала на дъното, а е паднала наготово от небето. Любовта е трайна само когато всеки от двамата знае нейната цена и по-добре да си е платил предварително, иначе има опасност да урежда сметката след това. продължава …

Всички са луди…

Всички са луди,
имаме избор единствено шизофренията и параноята :
или сме по няколко наведнъж,
или сме сами срещу всички.
Фредерик Бегбеде

Срещате хора

Срещате хора, които идват и
завинаги променят съществуването ви,
но те не го знаят и лека полека ви предават.
Виждате ги, как сключват пакт с врага, продължава …

На сбогуване…

На сбогуване тя го погледна със сълзи на очите и каза:
-Не казвай сбогом,моля те….
Той стисна зъби, каза сбогом и затвори вратата след себе си….. продължава …