Ханс Кристиан Андерсен – Малката кибритопродавачка

Малката кибритопродавачка

Беше люта зима, валеше сняг, настъпваше тъмна вечер — последната вечер на годината.
В тоя студ и в тая тъмнина вървеше по улиците бедно, продължава …