Черната овца

Изпращат известен професор в Черна Африка да живее и изучава живота на първобитно племе. Професорът прекарва дълго време там и успява да го научи да четат, пишат и смятат. Един ден жената на вожда ражда бяло дете. Племето е потресено, а вождът дърпа професора настрани и казва: продължава …

Турист в африканската джунгла забелязва на една поляна местен жител

Турист в африка забелязал на една поляна местен жител, който неуморно бъхта един голям барабан.
– Извинете, какво правите? – пита туристът.
– Вече няколко дни няма вода… продължава …