Eдна 95-годишна бабичка ще умира…

Eдна 95-годишна бабичка ще умира. Две други бабички я пазят. Камината запалена, свещите горят и двете бабички си приказват. Едната вика: продължава …