Фьодор Михайлович Достоевски – Престъпление и наказание

…бедността не е порок,но нищетата,нищетата е порок. В бедността вие може да запазите вроденото си благородство,но в нищетата-никога и никой. За нищета ви гонят не с пръчка,а с метла ви измитат от човешкото общество,за да е по-оскърбително. продължава …