Според Библията жената е последното нещо…

Според Библията жената е последното нещо, което Бог е сътворил. Трябва да е било събота вечер… Личи си умората!

Александър Дюма-син