Иванчо, защо вчера не беше на училище…

– Иванчо, защо вчера не беше на училище?
– Водих кравата на бик.
– Е не можа ли баща ти?
– Той и тате може, и аз мога, ама кравата си иска бик.