Притча за търговеца, който не знаел какво да прави

Един отчаян търговец, заплашен от разорение, отишъл за съвет при известен мъдрец в планината и го попитал : продължава …

Обикновенното богатство може да бъде откраднато…

Обикновенното богатство може да бъде откраднато. Истинското богатство не може. В твоята душа има безкрайно много прекрасни неща, продължава …

Мисли само за това, което носи живот…

Мисли само за това, което носи живот в себе си.
Ако искаш да бъдеш здрав, мисли за радостта и веселието.
Ако искаш да бъдеш богат, мисли за знанието и търпението.
Ако искаш да бъдеш силен, мисли за Светлината. продължава …