Всичко ли което съществува е създадено от Бога?

Университетски професор задал следния въпрос на своите студенти:

-Всичко ли което съществува е създадено от Бога?

Един студент се изправил и смело отвърнал:

продължава …