След десет години един мъж избягал от затвора…

След десет години един мъж избягал от затвора. Тръгнал да търси  пари и оръжие и влязъл в  една къща. Там в леглото хванал младо семейство.
Наредил на мъжа да стане от леглото и го вързал за стола. Докато връзвал жената продължава …