Флуорирането на водата

Знаете ли, че флуорирането на водата е силно токсично и нанася непоправими вреди както на околната среда, така и на хората. Водата в САЩ се флуорира