Избирам приятелите си по техния добър външен вид…

Избирам приятелите си по техния добър външен вид, познатите си по техните добър характер и враговете си по техния интелект. Човек трябва да бъде много  продължава …