Времето минава бавно, когато го следиш…

Времето минава бавно, когато го следиш — усеща наблюдението.  Но то се ползва от нашата разсеяност.  Дори е възможно да има две времена: това, което следим и това, което ни променя.

Албер Камю

Времето отмива всичко, независимо дали го искаш или не

Времето отмива всичко, независимо дали го искаш или не. Времето отмива всичко, времето отнема всичко и накрая има само мрак. Понякога намираме другите в този мрак, продължава …