Час по български език.

Час по български език. Учителката задава въпрос на децата:
-Деца,кой ще ми отговори в кое време е изречението – „Вчера се омъжих“?
Иванчо вдигнал ръка. продължава …