По време на час в училище учителката казва…

По време на час  в училище учителката казва :
– Струва ми се, че чувам някакви гласове …
Иванчо тихо се обажда:
– И аз съм така, но се лекувам